Svenska deckartidskriften Jury 4/2008, Johan Wopenka:

Det måste rimligen vara ovanligt att en kvinnlig författare skriver en roman där handlingen kretsar kring manlig homosexualitet. Detta är dock just vad finlandssvenska journalisten Liljendahl gjort.
Historien tar avstamp i ett hatmord på en homosexuell man, men huvudpersonerna är en homosexuell juornalist samt hans dynamiske chef, som börjar bli osäker på sin sexuella identitet. Även om morden är handlingens röda tråd är det diskussionen kring känslor och s.k. bögskräck som för den framåt. Läsaren vet redan från början att gärningsmannen är en ensam homofob.
Journalisten Lucas Ericson och hans chef Adrian Debutsky får så småningom en idé om hur de skall avslöja mördaren, och den lyckas. Men som kriminalroman är Uppdrag Utrotning snarast perifert intressant: däremot är det en välskriven, intressant och så vitt jag som heterosexuell man kan bedöma även realistisk skildring av homosexuella känslor - därtill med en mycket trovärdigt tecknad homofob.